OII International – FAQ

By on .

Wat betekent OII International, wanneer is het opgericht, waar staat het voor, en hoe kunt u helpen? Al deze onderwerpen komen aan de orde in deze lijst met veelgestelde vragen.

Organisation Intersex International (OII) is in 2003 opgericht door en voor intersekse personen. De oorspronkelijke naam was Franstalig, vandaar de ietwat opmerkelijke volgorde van de woorden in de naam. OII heeft als doel een einde te maken aan de gevoelens van angst, schaamte, geheimhouding en stigma die intersekse kinderen en volwassenen ook vandaag de dag nog ervaren. Enerzijds zijn die gevoelens het gevolg van onnodige medische behandelingen en anderzijds zijn ze het gevolg van de maatschappij die ouders en kinderen onder druk zet om dergelijke behandelingen te accepteren.
 

FAQ

Door te luisteren naar intersekse personen en naar hen die intersekse personen liefhebben, hebben we geleerd dat:
 
 • intersekse voor velen een probleem is van stigma en trauma, voor sommigen een probleem met gendertoekenning, voor anderen een gezondheidsprobleem, en voor sommigen een combinatie van deze problemen,
 • de wens van een ouders om een perfect kind te krijgen niet kan worden vervuld met operaties, hormoonbehandelingen, psychologische druk, prenatale tests, embryoselectie en andere technieken,
 • de wens een gezond kind te krijgen begrijpelijk is, maar ook dat intersekse geen reden is om een zwangerschap te beëindigen,
 • de juiste professionele psychologische hulp kan helpen om intersekse te accepteren,
 • volledige openheid een recht is, en bovendien noodzakelijk om een intersekse persoon in de toekomst de best mogelijke keuzes te bieden,
 • ieder kind bij de geboorte een geslacht moet worden toegekend zonder dat dit geslacht met operaties, medicijnen of psychologische druk wordt bevestigd door gezondheidsprofessionals of ouders, en dat de uiteindelijke geslachtskeuze aan het kind moet worden overgelaten,
 • sociale normen over sekse, gender, en uiterlijk geen rechtvaardiging zijn voor operaties of hormoonbehandelingen,
 • dat de meeste intersekse personen zich als man óf vrouw identificeren en dat intersekse iets anders is dan transgender, maar dat sommige intersekse personen zich wel als transgender kunnen identificeren,
 • dat de meeste intersekse personen zich als heteroseksueel identificeren en dat intersekse niet automatisch onderdeel is van de LHBT-agenda, maar dat intersekse wel onderdeel is van het inclusieve SOGIESC-beleid (Sexual Orientation, Gender Identity & Expression, and Sex Characteristics),
 • intersekse geen onderdeel is van een ideologische agenda, ongeacht of dit gaat over religie, politiek, of identiteit, maar dat intersectionaliteit met veel onderwerpen mogelijk is, inclusief de rechten van vrouwen, mensen met een beperking, geloofsrichtingen en politieke stromingen.

FAQ: Over Organisation Intersex International

Q1:  Wat is OII International?

Organisation Intersex International is een decentrale overkoepelende organisatie met lidorganisaties in Afrika, Australië, Azië, Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. De koepel is in 2003 in Canada opgericht door Curtis Hinkle en is staat open voor intersekseorganisaties die vanuit een mensenrechtenperspectief werken. Sommige continenten hebben een eigen koepelorganisatie. OII Europe heeft 15 leden in 12 Europese landen – OII Nederland is lid van OII Europe. OII streeft naar sociale acceptatie, de-medicalisering, en zichtbaarheid van intersekse.

Q2:  Zegt OII dat kinderen geslachtloos of als ‘derde sekse’ moeten worden opgevoed?

Nee. OII volgt de Verklaring van Malta waarin staat dat aan intersekse kinderen het geslacht mannelijk of vrouwelijk moet worden toegekend, maar dat net als bij andere mensen de kans bestaat dat de kinderen zich later identificeren met een andere sekse of gender. Het toekennen van een geslacht moet in de eerste plaats in sociaal-culturele zin worden gezien en niet per se in juridische zin – er zijn in Nederland intersekse kinderen met een X als gendermarker  in hun paspoort. De toekenning van het geslacht moet beslist niet met medische technieken worden ‘bevestigd’.

Q3:  Waarom is OII tegen de term Disorders of Sex Development?

Er zijn veel redenen waarom OII de term Disorders of Sex Development en het bijbehorende acroniem DSD niet gebruikt, maar de belangrijkste reden is dat veel intersekse personen deze terminologie verwerpen. Wij ervaren intersekse niet als een ‘disorder’ of een ziekte die per se een medische behandeling vereist. Maar tegelijk vinden wij niet dat intersekse personen geen gezondheidszorg nodig hebben – integendeel. Ons bezwaar is dat de term Disorders of Sex Development onze sekse tot ziekte benoemt. Cosmetische behandelingen om ons schijnbaar te laten voldoen aan de normen voor man en vrouw lossen geen gezondheidsproblemen op. Maar door de nadruk op die normen, worden de echte gezondheidsklachten vaak genegeerd.

Q4:  Wat zijn de doelen van de leden van OII International?

De lidorganisaties van OII International streven naar sociale acceptatie, de-medicalisering, en zichtbaarheid van intersekse. OII erkent dat de situatie in ieder land verschillend is en een ander beleid kan vragen. Om die reden zijn de doelen niet voor iedere organisatie hetzelfde geformuleerd. In grote lijnen luiden de doelen:

 • opkomen voor de mensenrechten van intersekse personen en bestrijding van de medicalisering van intersekse;
 • bevorderen van het uitwisselen van ideeën en zienswijzen tussen intersekse personen uit verschillende groepen en geografische gebieden;
 • informatie delen over de doorleefde ervaringen van intersekse personen – niet alleen met andere intersekse personen maar ook met gezondheidsprofessionals, juristen, beleidsmakers en andere experts op hun vakgebieden;
 • familie en vrienden van intersekse personen helpen door zo goed mogelijk ondersteuning te bieden.

De doelen van OII Nederland, zoals vastgelegd in de statuten van de vereniging zijn:

 • het met elkaar in contact brengen van intersekse personen en hun familieleden, met anderen in een gelijke situatie;
 • de de-medicalisering van intersekse;
 • het bevorderen van zelfbeschikking, emancipatie en gelijkberechtiging van deze mensen;
 • het bevorderen van zichtbaarheid van intersekse en intersekse personen in de maatschappij;
 • de maatschappij bewust te maken van sociaal-culturele hindernissen die intersekse personen ervaren;
 • het wegnemen van geheimhouding, stigma en taboe rondom intersekse.

Q5:  Waarom zie ik bij OII zoveel mensen die het toegekende geslacht hebben verworpen?

Het is de vraag of dit waar is. De meeste intersekse personen verschillen aan de buitenkant niet van andere personen. Het is waar dat meer intersekse personen dan niet-intersekse personen zich niet (helemaal) herkennen in het toegekende geslacht. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen kiezen voor een volstrekt tegengestelde sociaal-culturele genderrol. Intersekse personen die zich bewust zijn van de kunstmatigheid (sociale constructie) van gender, ‘spelen’ vaker met die informatie door zich non-binair te gedragen. OII vindt het belangrijk dat iedereen met sekse en gender omgaat hoe hem/haar/hun dat het beste uitkomt.

Q6: Intersex Awareness Day of Intersex Solidarity Day?

Het maakt ons niet uit. Er zijn organisaties die Intersex Awareness Day vieren, en andere organisaties die Intersex Solidarity Day vieren. Met de opkomst van het internet besteden steeds meer organisaties op beide dagen veel aandacht aan intersekse.
 • Intersex Awareness Day
  26 oktober, de dag dat in 1996 in Boston de eerste intersekse-demonstratie plaatsvond, tijdens een conferentie van de American Academy of Pediatrics
 • Intersex Solidarity Day
  8 november, de verjaardag van Herculine Barbin, ook bekend als Intersex Day of Remembrance

Q7:  Hoe kan ik mij inzetten voor intersekse-mensenrechten?

Voor de interseksebeweging zijn de volgende zaken van levensbelang:
 • Funding
 • Maatschappelijke verandering
 • Bondgenoten
De meeste intersekseorganisaties hebben geen budget. Recent onderzoek van het Astraea Intersex Fund laat zien dat van alle subsidies voor LHBTI-organisaties, slechts 0,003 procent naar intersekseorganisaties gaat. Daar staat tegenover dat gezondheidsprofessionals letterlijk miljoenen euro’s subsidie ontvangen van onder andere de Europese Unie voor de ‘behandeling’ van intersekse kinderen.
Maatschappelijke verandering kan op verschillende manieren worden bereikt. Bekend maken wat intersekse is en waarom maatschappelijke verandering noodzakelijk is (‘awareness raising’ of bewustwording), is daarbij van groot belang. De interseksegemeenschap doet dat zelf vaak al op VN-niveau en bij de landelijke overheid. Maar ook opname in lesmateriaal voor alle lagen van het onderwijs is belangrijk: zelfs een spreekbeurt op school draagt bij aan verandering.
Bondgenoten dragen ertoe bij dat intersekse personen zichzelf kunnen zijn; op school, op hun werk, tijdens het sporten, overal. OII Europe heeft samen met ILGA een handleiding geschreven waarin alle informatie staat die nodig is om een goede bondgenoot te zijn: Standing up for the human rights of intersex people – how can we help? (PDF – 36 pagina’s). Voor het Nederlandse taalgebied hebben Movisie en NNID samen de Handreiking Intersekse (PDF – 12 pagina’s) gepubliceerd.

Dit artikel is gebaseerd op de oorspronkelijk ‘faq’ uit 2007 en in 2016 aangepast aan nieuwe informatie en nieuwe inzichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *